Total Cost of Ownership

Total Cost of Ownership

Wanneer u de dienst vermogensbeheer afneemt, wordt hiervoor een beheervergoeding in rekening gebracht. Daarnaast worden er kosten gemaakt voor het beheer van de portefeuille. Om u een goed inzicht te geven in welke kosten (de TCO) u mag verwachten, treft u bijgaand een duidelijk overzicht aan.

Downloaden in PDF formaat