Mijn Appeltje voor de Dorst

Met trots presenteren we onze nieuwe vorm van vermogensbeheer!

www.Mijnappeltjevoordedorst.nl

Naast het Persoonlijk Maatwerk is het nu ook mogelijk om met een lagere instap (vanaf EUR 5.000,-) uw vermogen te laten beheren door ons. Mijn Appeltje voor de Dorst werkt op een heel andere wijze.

Het vermogen wordt voor u beheerd op basis van een portefeuille welke wordt ingevuld met een aantal kwalitatief hoogstaande beleggingsfondsen. Daarbij wordt uiteraard bekeken welk risicoprofiel en welke risicospreiding het beste bij u als klant past. 

Ieder beleggingsfonds wordt doorlopend door ons gemonitord op verschillende aspecten zoals, risico/rendement verhouding, kostenweging, kwaliteit en prestatie portefeuillemanagement etc. Het door ons maandelijks herbalanceren van de beleggingsfondsen zorgt er daarbij voor dat binnen de portefeuille altijd een juiste assetweging* wordt gehanteerd.

Daarbij zult u de rust en het gemak ervaren van het uitbesteden van het vermogensbeheer waarbij u weet dat uw vermogen in goede handen is.

Wij nodigen u uit om ook een bezoek te brengen aan onze website www.Mijnappeltjevoordedorst.nl

Met Mijn Appeltje voor de Dorst wordt vermogensbeheer bij Verwer & Janssen Vermogensmanagement nagenoeg voor iedereen bereikbaar. Dit tegen een zeer toegankelijk tarief.

* De weging tussen aandelen en obligaties binnen de portefeuille. Deze weging is uiteindelijk het meest bepalend voor de juiste risico/rendement verhouding binnen uw risicoprofiel.