VenJ-Online.nl

Met trots presenteren we onze nieuwe vorm van vermogensbeheer!

www.venj-online.nl

Naast het Persoonlijk Maatwerk is het nu ook mogelijk om met een lagere instap (vanaf EUR 5.000,-) uw vermogen te laten beheren door ons. VenJ-online.nl werkt op een heel andere wijze.

Het vermogen wordt voor u beheerd op basis van een portefeuille welke wordt ingevuld met een aantal kwalitatief hoogstaande beleggingsfondsen. Daarbij wordt uiteraard bekeken welk risicoprofiel en welke risicospreiding het beste bij u als klant past. 

Ieder beleggingsfonds wordt doorlopend door ons gemonitord op verschillende aspecten zoals, risico/rendement verhouding, kostenweging, kwaliteit en prestatie portefeuillemanagement etc. Het door ons maandelijks herbalanceren van de beleggingsfondsen zorgt er daarbij voor dat binnen de portefeuille altijd een juiste assetweging* wordt gehanteerd.

Daarbij zult u de rust en het gemak ervaren van het uitbesteden van het vermogensbeheer waarbij u weet dat uw vermogen in goede handen is.

Wij nodigen u uit om ook een bezoek te brengen aan onze website www.venj-online.nl

Met VenJ-Online.nl wordt vermogensbeheer bij Verwer & Janssen Vermogensmanagement nagenoeg voor iedereen bereikbaar. Dit tegen een zeer toegankelijk tarief.

* De weging tussen aandelen en obligaties binnen de portefeuille. Deze weging is uiteindelijk het meest bepalend voor de juiste risico/rendement verhouding binnen uw risicoprofiel.