Rendement, niet alleen in stijgende markten

Gestructureerd beleggen

Verwer & Janssen Vermogensmanagement heeft zich gespecialiseerd in vormen van  “gestructureerd beleggen”. Cliëntportefeuilles worden opgebouwd met verschillende combinaties van gestructureerde producten en sluiten naadloos aan bij de individuele wensen en doelstellingen van de cliënt. Deze zgn. Maatwerkportefeuilles kunnen indien gewenst, worden uitgebreid met de traditionele asset-categorieën zoals beleggingsfondsen.

Blijkens een onderzoek van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) is de markt voor gestructureerde producten enorm gegroeid. De inleg in gestructureerde producten in geheel Europa, is die in traditionele beleggingsproducten op dit moment waarschijnlijk gepasseerd. Waar deze producten in het verleden vooral werden afgenomen door professionele beleggers, worden deze meer en meer ook opgenomen in de portefeuilles van particulieren. Gestructureerde producten combineren vaak de veiligheid van cash of obligaties met de rendementskansen van een aandelenbelegging. Vandaar dat deze categorie steeds meer belangstelling krijgt en bijna tot een massaproduct is verheven. Hierin schuilt tegelijk het gevaar. Immers deze productgroep heeft een geheel eigen dynamiek gekregen die niet vergelijkbaar is met de traditionele asset-categorieën.

Blijkens ditzelfde onderzoek vindt 95% van deze producten rechtstreeks, d.w.z. zonder tussenkomst van een adviseur, zijn weg naar beleggers. Uit het onderzoek komt naar voren dat consumenten productbrochures niet goed (kunnen) lezen en de werking van gestructureerde producten niet goed begrijpen. Daardoor worden de risico’s vaak niet goed beoordeeld en is het product absoluut ongeschikt voor de belegger.

Juist in dit doolhof tracht Verwer & Janssen Vermogensmanagement zich te profileren als partij die goed in staat is het kaf van het koren te scheiden. Wij beschouwen het als onze missie producten tot op het bot te fileren en te beoordelen of het past in een cliëntportefeuille en bijdraagt aan de geformuleerde doelstellingen van de cliënt. Het komt feitelijk neer op de verbetering van de risico-rendementsverhouding in de portefeuille, waarbij steeds het overeengekomen risicoprofiel van de cliënt op de voorgrond zal staan.

Wij zijn dan ook overtuigd dat onze rol verder gaat dan alleen het aankopen van producten en daarmee te fungeren als doorgeefluik: de complexheid en de grote verscheidenheid van het productaanbod vereisen een blijvende aandacht voor onze zorgplicht richting cliënt. De cliënt huurt onze expertise in en verdient het hoogst mogelijke niveau van aandacht. 

In welke gestructureerde producten kan worden belegd?

Producten kunnen allerlei gedaantes aannemen en in onze aanpak zijn er geen beperkingen.

Een gestructureerd product is meestal opgebouwd uit een vastrentende belegging en een optiedeel (afgeleide producten). Het vastrentend deel dient meestal om het product een voorwaardelijke of absolute kapitaalsgarantie te verschaffen op een bepaalde einddatum. We onderscheiden dan ook "beschermd beleggen"-en "garantie" producten.

De afgeleide producten hebben of betrekking op een aandelenkorf of aandelenindex. Maar ook andere zakelijke waarden (vastgoed, grondstoffen), vastrentende waarden (renteproducten) en een kredietportefeuille kunnen ingebed zijn in de structuur. Producten kunnen voorzien in een periodieke kasstroom of zijn geënt op vermogensgroei. Producten kunnen een vaste of variabele looptijd hebben en zelfs oneindig zijn. Winsten kunnen in sommige producten tussentijds worden vastgeklikt. Ook de mate waarin geprofiteerd wordt van de koersbeweging van bijv. een onderliggende index kan een productkenmerk zijn.