Rendement, niet alleen in stijgende markten

Disclaimer

Verwer & Janssen Vermogensmanagement, onder meer kantoor houdende aan de Brugstraat 88 te 4701 LL Roosendaal, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsite en zal zich inspannen deze internetsite toegankelijk en up-to-date te houden. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen als deze internetsite (tijdelijk of permanent) buiten gebruik wordt gesteld. De beschikbaarheid van deze internetsite in het buitenland kan conflicteren met de wetgeving aldaar. Verwer & Janssen kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De via deze internetsite te raadplegen informatie is geen uitnodiging of aanmoediging tot het aankopen of verkopen van vermogenstitels in welke vorm en hoedanigheid dan ook. Bovendien beoogt deze internetsite niet, zonder voorafgaand intake gesprek, tot het aangaan van een beheerrelatie met Verwer & Janssen Vermogensmanagement.

Zonder verificatie of inwinning van advies (eventueel door derden) is gebruikmaking van deze informatie voor eigen rekening en risico van de lezer of gebruikmaker van deze site.

Het via de site of e-mail versturen van persoonsgegevens is voor eigen risico van de lezer of gebruikmaker. Verwer & Janssen zal deze gegevens met de uiterste zorgvuldigheid en met inachtneming van de wettelijke bepalingen behandelen en niet aanwenden voor commerciële doeleinden.

De via de site te raadplegen informatie is niet uitputtend of volledig, heeft een commerciële inslag en is niet 100% objectief.

Personen die gebruik willen maken van de dienstverlening van Verwer & Janssen Vermogensmanagement of hiervoor plannen hebben, worden erop gewezen dat beleggen in welke vorm dan ook, het nemen van risico's impliceert. De waarde van beleggingen kan fluctueren.
Rendementen behaald in het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

De via de site geboden informatie is aan wijzigingen onderhevig; de gebruiker wordt van deze wijzigingen niet op de hoogte gesteld. Ook wettelijke bepalingen kunnen aanleiding vormen de website aan te passen, geheel of op onderdelen. Wij raden dan ook aan regelmatig de website te bezoeken.

Verwer & Janssen Vermogensmanagement biedt iedereen de mogelijkheid geheel vrijblijvend kennis te maken met het bedrijf en haar medewerkers door invulling van het Contactformulier.