Rendement, niet alleen in stijgende markten

Deskundig

Verwer & Janssen Vermogensmanagement voldoet ruimschoots aan de door de wetgever en de branche gestelde eisen van deskundigheid. Deskundigheid is niet alleen gerelateerd aan opleiding en theoretische scholing van de adviseurs, maar ook een zaak van zich voortdurend ontwikkelen en jarenlange praktijkervaring. En vooral ook het op peil houden van de benodigde kennis door het volgen van cursussen en het bijwonen van seminars en practicums. Permanente educatie staat bij Verwer & Janssen Vermogensmanagement hoog in het vaandel. Ook de wetgeving verandert in een hoog tempo alsmede de omgeving waarin we opereren. Daarnaast worden de beleggingsproducten steeds complexer en is het zaak het specialisme van het bedrijf te borgen (d.w.z. de producten adequaat en correct te analyseren) . Dit alles stelt nogal wat eisen aan de medewerkers op het vlak van kennis en inzicht.

Als u in zee gaat met Verwer & Janssen Vermogensmanagement kunt u er op vertrouwen dat u werkt met zeer ervaren en ter zake kundige mensen. Zie ook de persoonsinfo onder “Ons team”.

Ook het register van het Dutch Securities Institute (DSI) bewaakt het criterium van deskundigheid, naast het minstens zo belangrijke criterium van integriteit.