Rendement, niet alleen in stijgende markten

Betrouwbaar

Verwer & Janssen Vermogensmanagement ontleent haar bestaansrecht aan vertrouwen en als partij betrouwbaar te heten.

Integer handelen is voor ons bedrijf een kernwaarde en verankerd in onze bedrijfsvoering. Niet alleen vanuit wettelijke bepalingen maken wij werk van alles wat met "compliance" te maken heeft. Naast vermogensbeheerder vervult Marcel Boone ook de taak als compliance officer. Dit is geen vrijblijvende taak en expliciet bedoeld om toe te zien op niet alleen naleving van de wet-en regelgeving maar ook de interne gedragsregels. Daarmee trachtend elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen dan wel te bestrijden.

Verwer & Janssen Vermogensmanagement is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam en beschikt over een vergunning op grond van artikel 2:96 van de Wft en die niet of niet uitsluitend voor eigen rekening in Nederland beleggingsdiensten verleent of beleggingsactiviteiten verricht.

Verwer & Janssen Vermogensmanagement beschikt over een Europees Paspoort om haar diensten o.a. ook in België en Luxemburg aan te kunnen bieden.

Verwer & Janssen Vermogensmanagement is als effecteninstelling deelnemer van Dutch Securities Institute (DSI) te Amsterdam. Hiermee onderschrijft Verwer & Janssen Vermogensmanagement de doelstellingen van DSI en onderwerpt zich aan de klachtenprocedure en de daaraan gekoppelde hoger beroepsprocedure (Kifid).

Verwer & Janssen Vermogensmanagement is aangesloten bij de Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals en uit dien hoofde onderworpen aan de gedragscode van deze vereniging.