Rendement, niet alleen in stijgende markten

Algemeen

Verwer & Janssen Vermogensmanagement is sinds oktober 2006 actief als vermogensbeheerder in Nederland, België en Luxemburg.

De directieleden zijn echter al sinds 2002 samen en zelfstandig werkzaam op het gebied van onafhankelijk vermogensbeheer. Toen de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) begin 2006 van kracht werd, besloot men het statuut voor vermogensbeheer aan te vragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het was toch een vorm van financiële dienstverlening waar in het marktgebied steeds meer vraag naar was. De directie voldeed immers ruimschoots aan de deskundigheids- en betrouwbaarheidseisen welke de AFM voorschrijft.

Verwer & Janssen Vermogensmanagement is onafhankelijk en heeft een geheel eigen stijl van beheer ontwikkeld. Relaties wordt bij de intake gevraagd wat zij onder een slecht scenario als geprognosticeerd eindkapitaal incl. cashflow wensen te ontvangen op basis van de aanbevolen en overeengekomen beleggingshorizon. De uitkomst van het slechte scenario wordt bepaald door het loslaten van een zgn. "stresstest" op de portefeuille. Dat is de basis voor het beheer van uw vermogen. Vervolgens gaat Verwer & Janssen Vermogensmanagement in de markt op zoek naar producten van verschillende aanbieders, waarbij enkel gewerkt wordt met eersteklas (“investment grade”) debiteuren. Daarnaast moeten de producten zelf uiteraard voldoen aan een aantal hoge eisen, waaronder rendementsperspectief, ja of neen gericht op inkomen, regio-of thema gericht, gemakkelijk verhandelbaar, adequate prijsvorming, absolute of voorwaardelijke kapitaalsgarantie, etc.

De beleggingsportefeuilles bestaan doorgaans uit een aantal beleggingsproducten welke onderling op elkaar afgestemd zijn (positieve of bewust negatieve correlaties). Bij Verwer & Janssen Vermogensmanagement dus geen ad hoc aankopen voor de portefeuille en niet meer transacties dan nodig, immers alle transactiekosten gaan ten koste van het rendement. Daarnaast kunnen traditionele beleggingsportefeuilles ook beheerd worden.